S-Code Oy pääsi kohdentamaan laajentumistoimenpiteet uusille toimialoille Miron Bookkauspalvelun toteuttaman ketterän markkinakartoituksen avulla

No items found.

Yhteistyömme S-Code Oy:n kanssa alkoi keväällä 2017 jolloin aloimme buukkaamaan heille asiakastapaamisia. Tämä vapautti heidän aikaansa tehokkaampaan myymiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Tämän lisäksi toimintatapaamme kuuluu joka toinen viikko pidettävä palaveri. Kehitämme näissä tapaamisissa jatkuvasti toimintaa yhdessä sekä käymme asiakashankinnan havaintoja ja oppeja läpi. Näin pystymme heti lisäämään liiketoimintaa tehostavia toimenpiteitä.

Nyt laajensimme yhteistyötämme myynnin kehittämisestä markkinakartoitukseen. Tämän toteutimme puhelinhaastatteluina. Markkinakartoituksen tavoitteena oli selvittää mihin S-Code Oy:n kannattaa seuraavaksi kohdistaa tuotteen kehittämistä ja myyntiä.

S-Code Oy oli jo lähtenyt itse selvittämään aktiivisesti uusia toimialoja, minne kehittää uusia tuotteita ja saada lisää myyntiä. Tätä vauhditimme markkinakartoituksellamme. Toteutamme kartoituksen siten, että yritys saa laadukasta informaatiota suoraan oikeilta päättäjiltä. Otimme markkinakartoitukseen mukaan neljä eri toimialaa sekä yhteensä 115 yritystä. Kohteena olivat yritysten päättäjät.

Tulokset kävimme projektin päättyessä yhdessä läpi. S-Code Oy oli tyytyväinen projektiin sekä siitä saamiinsa tietoihin. Nyt S-Code Oy pystyy kehittämään tuotettaan sekä kohdentamaan tarkemmin myyntiä. ”Miron Bookkauspalvelun toteuttaman selvityksen avulla pystyimme kohdentamaan tuotekehityspanostukset ja myynnin toimenpiteet tarkemmin sinne mikä eniten hyödyttää asiakkaitamme ja auttaa meitä kasvamaan. Saimme myös kattavan kuvan uusista toimialoista, joille voimme laajentaa toimintaamme.” Toteaa yrityksen S-Code Oy:n toimitusjohtaja Miikka Salomaa

Markkinakartoituksemme avulla saatte nopeasti tietoa suoraan käyttäjiltä ja asiakkailta. Kustannustehokkaasti ja ketterästi. Selvityksemme tuottaa teille asiakastarpeiden ja asiakastyytyväisyyden lisäksi ideoita myös siihen mille uusille toimialoille voitte laajentaa toimintaanne. Autamme teitä myös kansainvälistymisessä sekä sisäisten prosessien tehostamisessa sekä ideoinnissa muissa kehittämisasioissa.